Vill du jobba på outdoorexperten ?

Å orientere seg på vandring

Det er en stor fordel å vite hvor du befinner deg og hvor du skal gå når du er ute på vandring. I hvilken grad du trenger et kompass, kommer an på hvor du vandrer. Hvis du går på merkede vandreleder, er ikke behovet like stort som når du vandrer i umerket terreng. Det kan uansett være nyttig å vite hvordan man bruker kart og kompass. I denne guiden beskriver vi hvordan du navigerer når du er ute på eventyr, men vær oppmerskom på at dette bare er en grunnleggende gjennomgang av hvordan kart og kompass skal brukes. Forhåpentligvis får du tilstrekkelige kunnskaper og med litt øvelse også ferdigheter, slik at du ikke går deg vill neste gang du er ute på vandring. Lykke til!


Slik leser du et kart

Når du skal ut på vandring kan det være bra å ha med seg et kart slik at du lettere kan navigere og finne frem. Dette er spesielt viktig hvis du skal vandre i umerket terreng, men det kan også være praktisk når du vandrer på merkede vandreleder. Det kan uansett være moro å se hvor du har vandret. Et kart er imidlertid ikke til noen hjelp hvis du ikke vet hvordan du skal lese det! Her har du noen tips om hvordan du leser kartet over det området du skal vandre i.

Kartsymboler

Det første du må gjøre etter at du har kjøpt et kart til turen er å lå lære hva de forskjellige symbolene på kartet betyr. Du finner som regel en symbolforklaring på baksiden av kartet. Selv om du har symbolforklaringen med deg, kan det være lurt å trene på å lese kartet, slik at du hurtig kan finne posisjonen din. Den enkleste måten å lære seg å lese et kart på er å bruke det ofte, men det er kanskje ikke så ofte du får mulighet til det. Eller? Et tips er å kjøpe et kart over et område du ofte befinner deg i, som for eksempel skogsområdet bak huset eller leiligheten din, der du går tur med alene eller med hunden, eller et naturområde i nærheten. Det viktigste er at du bruker kartet over nærområdet ditt ofte, slik at du lærer å lese kartet og dermed vet hva de forskjellige symbolene betyr, slik at du kan bruke dem til å ta ut posisjonen din. Generelt er bra landemerker hus, elektriske ledninger og veier.

Det er også bra å kunne lese høydekurvene på kartet for å kunne avgjøre hvilken stigning de forskjellige veivalgene innebærer. Høydekurvene på vandrekart er som regel brune og beskriver en høydeforskjell eller en stigning på 20 meter. Det innebærer at jo tettere kurvene ligger på kartet, desto brattere er terrenget i virkeligheten. Sjekk nøyaktig hvilken høydeforskjell kartet ditt beskriver, siden beskrivningen av høydeforskjell kan variere fra kart til kart.

Det er bra å huske på at nord alltid er oppover på kartet når du leser det. Hvis teksten er godt lesbar når du holder kartet, er altså nord oppover.

Kartets skala

Når du leser kartet er det viktig at du vet hvilken målestokk kartet har. Kartets målestokk gir deg forholdet mellom avstanden i virkeligheten og avstanden på kartet. På kart over norske fjell er de to vanligste målestokkene 1:50 000 og 1:100 000. Det innebærer at et er henholdsvis 50 000 og 100 000 ganger lengre mellom to punkter i virkeligheten, sammenliknet med avstanden mellom de samme to punktene på kartet. En skala på 1:50 000 innebærer altså at 1 cm på kartet tilsvarer 500 meter i virkeligheten, mens 1 cm på et kart med en skala på 1:100 000 innebærer 1 000 meter i virkeligheten. Hvis du måler ut en 5 cm lang streknng på et kart med en skala på 1:50 000, er strekningen i virkeligheten er 2 500 meter lang, det vil si 2,5 kilometer. Ganske enkelt, hvis du holder tungen rett i munnen!

Hvis du skal vandre på fjellet, kan vi anbefale kart med målestokk 1:50 000. Dette er en målestokk som passer til terreng med mindre landemerker, fordi målestokken er mer detaljert slik at det blir lettere for deg å orientere deg i terrenget. I et mer åpent terreng med større fjellformasjoner fungerer kart med en skala på 1:100 000 godt. Hvis du skal vandre i skog og vil at det skal være så enkelt som mulig å orientere deg med hjelp av kartet, bør du bruke et såkalt orienteringskart. Slike kart har vanligvis målestokken 1:10 000 eller 1:15 000. Du trenger en mindre målestokk enn fjellkartene fordi du ikke ser langt nok i skogen for å kunne ta ut landemerker som ligger langt unna. Det kan også generelt sett være vanskeligere å ta dem ut. Du trenger rett og slett et mer detaljert kart for å kunne ta ut posisjonen din.

Kompasset

Kompasset kan brukes til blandt annet til å ta ut og holde retningen når du vandrer, særlig når sikten er dålig. Kompasset består primært av et kompasshus og en kompassnål, men kan ha varierende utførelse. Kompasshuset er det væskefylte, runde huset som inneholder nålen og er ofte gradert. Disse graderingene brukes til å ta ut en kurs når du vandrer. Det er 360 grader hele veien rundt på turkompasset, med noen unntak. Som du sikkert vet, peker kompassnålens røde nål mot den magnetiske nordpolen, altså mot nord. Undersiden av kompasset er som regel laget av gjennomsiktig plast, noe som gjør det enklere å se kartet når du skal ta ut posisjon og retning.

Her finner du vårt utvalg av kompass!

Hvordan skal et kompass brukes? Kompasset skal alltid holdes rett og skal holdes på trygg avstand fra gjenstander av metall, metall med magnetiske egenskaper eller magneter. Klokken din kan forstyrre kompasset slik at nålen ikke peker mot nord. Det kan være bra å ha et speilkompass med et dreibart kompasshus når du er ute på vandring. Speilet gjør det lettere å ta ut retningen mot forskjellige landemerker, det er det vi kaller å peile.
Ta ut marsjretningen med kart og kompass

Nå vet du litt om hvordan du leser både kart og kompass, men hvordan tar man ut en kompasskurs mot det punktet du skal til? Her kommer en punktvis beskrivelse!

  1. Ta ut posisjonen din på kartet og bestem deg for hvilket punkt på kartet du skal gå mot.
  2. Plasser kompasset på kartet slik at kompassets langside følger den veien du skal gå.
  3. Hold fast kompasset og kartet, vri på kompasshuset til hjelpelinjene peker mot nord på kartet.
  4. Ta kompasset bort fra kartet og hold det vannrett foran deg. Snu deg til kompassnålens røde spiss ligger inne i den nordpilen i kompasshusets bunn. Nå peker kompasset mot det punktet på kartet som har valgt mål.
  5. Ta ut et landemerke i naturen som stemmer overrens med retningen kompasset peker mot og begynn å gå mot det. Velg et landemerke passe langt bort, imidertid kan du velge et punkt på betydelig lengre avstand hvis du er på høyfjellet. Her kommer speilkompasset til sin rett. Det er lettere å peile med kompasset, fordi du fremdeles kan se det første landemerket bak deg når du går. Takket være landemerket, trenger du ikke ta opp kompasset for å kontrollere at du går i riktig retning så ofte.
  6. Ta frem kompasset når du skal velge et nytt landemerke.

 Laster ned...